ZONNEVELDWEG

20/04/2018
 

Wijziging verkeerssituatie vanaf maandag 23 april.

De werken aan de N777-Zonneveldweg tussen de rotonde en de Plattestraat zijn reeds ver gevorderd. Het einde van deze fase is voorzien op 22 juni 2018. Weldra start reeds de volgende fase van de werken aan de Zonneveldweg. Het betreft hier de zone Plattestraat-Rode Kruisstraat. De werken aan deze fase zullen aanvangen op 23 april 2018 en duren tot halfweg december 2018. Bijgevolg zullen beide fases overlappen van 23 april tot en met 22 juni 2018. Tijdens deze periode loopt de werkzone van aan de rotonde tot aan de Rode Kruisstraat.

De fase Plattestraat-Rode Kruisstraat zal een aangepast verloop kennen. Tijdens deze fase zullen beide helften van de rijweg tegelijk worden opgebroken. Hierdoor kennen de werken een vlotter en veiliger verloop. Een belangrijk gevolg hiervan is dat de asfaltering beter kan worden uitgevoerd. Dit zorgt voor een betere en veiligere rijweg na afronding van de werken. De werkzone is bijgevolg afgesloten voor verkeer. Doorgaand verkeer volgt in beide richtingen een omleiding Bosstraat-Plattestraat-Langenakkerstraat-Loystraat. Zodra de werken tussen de rotonde en de Plattestraat zijn afgerond, wordt de omleiding ingekort tot Plattestraat (vanaf zijde Zonneveldweg)-Langenakkerstraat-Loystraat. Dit geldt eveneens in beide richtingen.

Deze werken zullen vanaf 23 april 2018 ook gevolgen hebben voor de bussen van De Lijn.

De haltes ‘Plattestraat’ en ‘Weg naar Kukkelberg’ worden niet bediend. Er worden twee nieuwe tijdelijke haltes voorzien op de Langenakker: één nabij de Plattestraat en één nabij de Rode Kruisstraat. De vroegere tijdelijke haltes vervallen. Na afronding van de werken tussen de rotonde en de Plattestraat, zal de vaste halte ‘Plattestraat’ (op de Zonneveldweg) weer in gebruik worden genomen en vervalt de tijdelijke halte ‘Langenakker nabij Plattestraat’. De tijdelijke halte ‘Langenakker nabij Rode Kruisstraat’ blijft in gebruik tot december 2018.

De bewoners van de werkzone tussen de Plattestraat en de Rode Kruisstraat zullen rekening moeten houden met eventuele hinder. De aannemer zal het nodige doen om de hinder te beperken. Na het opbreken van de bestaande rijweg, zal een tijdelijke rijstrook in steenslag worden aangelegd. De betrokken bewoners ontvangen hierover de nodige communicatie. De bewoners van de Zonneveldweg tussen de Rode Kruisstraat en de Loystraat kunnen hun woning tijdens deze fase steeds bereiken.

plan