MILITAIRE OEFENING

18/01/2019

 

Militaire oefening op grondgebied Wellen op vrijdag 25 januari 2019

Bekendmaking in toepassing van het ‘Reglement over de militaire opeischingen, vastgesteld bij koninklijk besluit nr. 2562 van 3 mei 1939 tot uitvoering van de wet van 12 mei 1927 op de militaire opeischingen’.

De militaire oefening betreft 7 peletons van 35 manschappen en 5 wielvoertuigen.

Aangifte van eventuele geleden schade moet binnen 48 uur gebeuren: federaal@limburg.be of bel naar FOD BIZA, Provinciebestuur Limburg – Federale Taken, op het nummer 011 23 80 63.