OPROEP KANDIDATEN VOOR CONCESSIE

07/03/2020

 

Oproep kandidaten voor concessie betreffende de cafetaria in sporthal “De Bloken” en de cafetaria op het domein “Maupertuus” te Wellen

De gemeente Wellen zoekt kandidaten voor het uitbaten van de cafetaria in sporthal “De Bloken” en op het domein “Maupertuus”. Deze uitbating geschiedt op onder de vorm van een concessie voor een termijn van 9 jaar, met als startdatum 1 mei 2020. De concessie is ondeelbaar en omvat steeds de uitbating van beide cafetaria.

De uitbating kan gebeuren door één of meerdere natuurlijke personen, als ook door een rechtspersoon. De gunningsvoorwaarden en minimale contractvoorwaarden zijn opgenomen in het bestek.

De inschrijving moet gebeuren per aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 25, 3830 Wellen of d.m.v. afgifte tegen ontvangstbewijs op de dienst omgeving. Inschrijven gebeurt onder dubbel gesloten omslag waarbij de binnenste omslag duidelijk vermeldt: ‘Inschrijving concessie cafetaria De Bloken en Maupertuus’. De inschrijving en de verplichte bijlagen dienen het bestuur te bereiken ten laatste op donderdag 2 april 2020 om 12u00.

Je kan het bestek, de contractvoorwaarden en het inschrijvingsformulier downloaden onderaan deze pagina. Voor bijkomende info m.b.t. deze opdracht kan u steeds terecht bij:

Gemeente Wellen
t.a.v. dienst grondbeleid
Dorpsstraat 25, 3830 Wellen
omgeving@wellen.be
012/67.06.49

 

documenten

concessie bekendmaking.pdf

concessie gunningsprocedure.pdf

concessie inschrijvingsformulier.pdf