Privacy

 

privacyverklaring gemeente Wellen

 


Veilige dienstverlening

Het lokaal bestuur ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening om het welzijn van alle inwoners van onze gemeente te verbeteren. Het bestuur engageert zich om jouw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

De gemeente Wellen beoogt om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de Wellense burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het Wellens grondgebied.

Visie

Bestuur en medewerkers werken samen aan een hoogwaardig kwalitatief beleid en een open en behoorlijk bestuur ten bate van de bevolking. 

De volgende beginselen zijn de leidraad bij alle beleidsinitiatieven: 

 • realistische planning
 • efficiënte en resultaatgerichte uitvoering
 • hoge kwaliteitsstandaards voor de dienstverlening
 • klantgerichte aanpak
 • openbaarheid van bestuur
 • respect voor de wetgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur
 • efficiënt personeelsmanagement en de zorg voor een aangename en positieve werksfeer
 • correct financieel beleid
 • cyclus van continue verbetering van beleid en dienstverlening.

Waarden

Bestuur en medewerkers hebben de volgende kernwaarden aangenomen:

 • klantgerichtheid
 • duurzaamheid
 • flexibiliteit
 • deskundigheid
 • collegialiteit


Waarom hebben wij jouw gegevens nodig?

Wij hebben jouw gegevens nodig om onze wettelijke verplichte opdrachten, opdrachten van algemeen belang of onze overeenkomst met jou uit te voeren als lokaal bestuur.

In de meeste gevallen ben je verplicht deze informatie ter beschikking te stellen om van de dienstverlening te genieten.


Toestemming

Wanneer dit nodig is, zullen we jouw toestemming vragen om je gegevens te verwerken. Als je niet langer beroep wil doen op die dienstverlening kan je steeds jouw toestemming intrekken.

We vragen niet wat we al weten

De overheid beschikt over veel informatie van alle burgers. We zullen – waar dit toegelaten is door de wet – altijd proberen eerst die informatie te gebruiken zodat we je dit niet steeds opnieuw moeten vragen.


Hergebruik

We kunnen jouw contactgegevens gebruiken om je te contacteren in het kader van de dienstverlening waarop je beroep doet. We doen dat voor zover dat nodig is om dienstverlening te realiseren maar ook om je bijvoorbeeld te informeren over wijzigingen in ons aanbod of vergelijkbare nieuwe diensten.


De computer zegt “nee”

Ons bestuur maakt geen gebruik van automatische beslissingen via computersystemen om diensten al dan niet te leveren aan burgers.


Informatie binnen Europa

We bewaren jouw informatie bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis zodat we zeker zijn over bescherming van de gegevens, tenzij we geen andere oplossing hebben. Als we uw gegevens toch beheren buiten Europa, doen we dit enkel in ‘veilige landen’.


Archief

We bewaren alle gegevens in ons archief zoals dat wettelijk verplicht is. We houden jouw gegevens niet langer bij dan nodig en zullen ze daarna veilig vernietigen.


Jij blijft baas

Je blijft als burger baas over jouw gegevens. Je kan altijd opvragen wat we van jou bewaren en onder andere vragen om dit aan te passen of te verwijderen, tenzij de wet dit belet.


Als het fout loopt

We nemen strenge veiligheidsmaatregelen. Maar als jouw gegevens toch bedoeld of onbedoeld in verkeerde handen zijn terecht gekomen, zullen we je daar steeds van op de hoogte stellen.

Als je vragen of klachten hebt, kan je terecht bij ons bestuur, onze functionaris gegevensbescherming of bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer weten?

Een meer uitgebreide beschrijving van onze maatregelen voor gegevensbescherming vind je op www.wellen.be/nl/privacy-extra
 

Contactgegevens:

Gemeente Wellen

Dorpsstraat 25, 3830 Wellen

T.   012 67 07 00

F.   012 74 58 70

M.  info@wellen.be

W.  www.wellen.be
 

Functionaris gegevensbescherming

Data protection officer: Mohammed Tounsi

G.  0474 96 32 77

M.  DPO@wellen.be
 

De Gegevensbeschermingsautoriteit

https://www.privacycommission.be/nl