Sociaal Huis OCMW

Contactgegevens

Sociaal Huis - Ocmw
Dorpsstraat 26 B
3830 Wellen

T.   012 44 01 50

F.   012 44 01 69

M.  onthaal@ocmwwellen.be

In de strijd tegen het COVID-19-virus werken alle sociale diensten enkel na afspraak. Een mondmasker dragen is verplicht vanaf 13 jaar.

 

Missie

Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Het OCMW streeft ernaar elke burger de toegang te garanderen tot de rechten, vastgelegd in artikel 23 en artikel 24, §3, van de Grondwet.

Bijzondere aandacht gaat uit naar diegenen die onvoldoende kansen op welzijn hebben ongeacht hun toestand of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging.

 

Visie

Het OCMW realiseert de missie met een voortdurend streven naar kwaliteit met inachtname van een verantwoord financieel beleid.  Het OCMW streeft ernaar om een open en toegankelijk huis te zijn voor iedereen.  Het wil een preventieve en probleemoplossende dienstverlening bieden.

Het OCMW vervult deze opdracht conform de wetgeving en onderrichtingen en volgens de meest gepaste methoden. 

Het OCMW engageert zich de dienstverlening aan te bieden met respect voor  iedereen, ongeacht hun toestand of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging.

Het OCMW biedt een brede, laagdrempelige dienstverlening aan, afgestemd op de noden van de bevolking en op het aanbod van de andere diensten en sectoren waarmee er overleg en samenwerking is. Hierbij verliest het OCMW de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften niet uit het oog.