Werking

De werking van de OCMW's is vastgelegd in de OCMW-wet van 8 juli 1976.

Het OCMW van Wellen bestaat uit 3 bestuursorganen:

Raad voor Maatschappelijk Welzijn: staat in voor het algemeen bestuur van het OCMW.

Vast Bureau: het Vast Bureau wordt aangesteld door de Raad en staat in voor het dagelijks bestuur van het OCMW.

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst: het Bijzonder Comité Sociale Dienst wordt aangesteld door de Raad en heeft welomschreven bevoegdheden die betrekking hebben op de sociale dienst.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) bestaat uit 6 leden, de voorzitter niet meegerekend.

Vanaf 2019 zal het aantal leden waarover elke lijst  beschikt in verhouding staan met het aantal zetels dat elke lijst  heeft binnen de OCMW-raad (gemeenteraad) en dit conform artikel 91 van het decreet lokaal bestuur.

De verkozenen van de lijsten kunnen tot zestig dagen na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen (tot 13 december) verklaren dat zij zich met elkaar verbinden tot een groep van lijsten. Op basis van de zetelverdeling na de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018, is de zetelverdeling als volgt:

 
zetels OCMW-raad
zetels BCSD
SPA-ROB
9
3
Open-VLD
4
1
CD&V
3
1
VAW
2
1
N-VA
1
0

Alle verdere informatie hieromtrent evenals de desbetreffende akten, zijn terug te vinden op de website van het Agentschap van Binnenlands Bestuur.

 

Huishoudelijk reglement OCMW

Klik hier om het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Wellen in te kijken.

(OCMW Raad 2015-02-02 - bekendmaking en publicatie op website 2015-04-27)

 

Deontologische code OCMW raadsleden

Klik hier om de deontologische code van de OMCW raadsleden van Wellen in te kijken.

(OCMW Raad 2015-02-02 - bekendmaking en publicatie op website 2015-04-27)

 

huishoudelijk reglement.pdf

deontologische code.pdf