AANGIFTE LANDBOUWSCHADE

12/05/2017
 

Commissie tot vaststelling van schade aan teelten naar aanleiding van de hevige vorst eind april

In de nacht van 19 op 20 april 2017 werd onze gemeente getroffen door hevige vorst. De landbouwers/fruittelers, die schade hebben geleden onder de vriestemperaturen, kunnen een aangifte van landbouwschade doen bij het gemeentebestuur. De burgemeester zal vervolgens overgaan tot het samenroepen van de commissie tot vaststelling van schade aan teelten.

Om een bezoek van de schadecommissie aan te vragen op de percelen binnen gemeente Wellen, waar je schade ondervonden hebt, moet je bijgevoegd aangifteformulier invullen en aan ons bezorgen ten laatste vrijdag 26 mei 2017.

aangifteformulier vaststelling schade.pdf

 

Meer info.