DE WATERGROEP

25/03/2021
 

Problemen bij waterlevering door De Watergroep

De gemeente zit al een tijd erg verveeld met de wederkerende problematiek m.b.t. de toelevering van drinkwater door De Watergroep. In 2018 was er het probleem van het verkleurde (maar volkomen veilige) drinkwater te Berlingen. Na tussenkomst van de gemeente werd het nodige ondernomen door De Watergroep om dit op te lossen. Recent zijn er voornamelijk problemen met leidingbreuken te Overbroek en drukverlies in de zone Zonneveld-Langenakker en Zangstraat-Kukkelberg.

Om dit aan te kaarten, nam het gemeentebestuur meermaals contact op met De Watergroep en werd er op 27 november 2020 een aangetekende brief verstuurd waarbij hen werd gevraagd om de problematiek aan te pakken en een kwalitatieve toelevering van drinkwater te garanderen.

Sindsdien heeft de gemeente van De Watergroep twee stukken ontvangen. Enerzijds ontving de gemeente een aanvraag inzake de netvernieuwing op een stukje van de Langenakker waarbij de oude leiding in vezelcement zal worden vervangen. Anderzijds ontving de gemeente op 23 februari 2021 een brief van De Watergroep waarin zij verklaren dat zij het probleem met de verouderde hoofdleiding te Ovebroekstraat-Langstraat zullen aanpakken. Deze leiding zorgt voor de toelevering van een aanzienlijk deel van het drinkwater te Wellen. Gelet op de lengte van het tracé geeft De Watergroep aan dat voorstudie noodzakelijk is. Dit dossier wordt door hun opgestart en zal dus nog even geduld vragen.

Tot slot heeft de gemeente op 16 maart 2021 een nieuwe brief verstuurd aan De Watergroep. Wij zijn tevreden dat er stappen worden ondernomen, maar wij vragen ook een oplossing voor alle overige problemen inzake de toelevering van drinkwater binnen onze gemeente.

Problemen met het drinkwater melden

Indien er zich problemen voordoen met het drinkwater, kan je deze steeds melden op www.dewatergroep.be/nl-be/contact/contactformulier. Voor dringende problemen, kan je terecht op 02 238 96 99, ook buiten de kantooruren.

Het gemeentebestuur volgt deze problematiek verder op en streeft ernaar dat aan elke Wellenaar een kwalitatieve toelevering van drinkwater wordt gegarandeerd.