BLOEMENSTRAAT

17/02/2017
 

Eenrichtingsverkeer in Bloemenstraat blijft behouden.

Om onnodige verwarring bij de weggebruikers te vermijden is het aangewezen om het huidige éénrichtingsverkeer in de Bloemenstraat te behouden na het openstellen van de Vloeiherkstraat voor verkeer in beide richtingen. De Stokstraat zal ook opnieuw open gesteld worden voor verkeer in beide richtingen.

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste aldus het volgende :

Art.1 Na het einde der werken Vloeiherkstraat, in de Bloemenstraat blijvend het éénrichtingsverkeer te verlengen en dit vanaf 17/02/2017, voor onbepaalde tijd.

- Het verkeer komende van Alken, Kortessem en de Vloeiherkstraat heeft doorgang in de Bloemenstraat richting Borgloon.

- Het verkeer komende van Borgloon via de Notelarestraat wordt omgeleid via de Dorpsstraat en de Vloeiherkstraat.

- Fietsverkeer wordt in de Bloemenstraat toegestaan in beide richtingen.

 

De gemeente Wellen zal de nodige signalisatie tijdig plaatsen.