VROLINGEN

02/09/2016
 

De werken in Vrolingen voor aanleg van gescheiden riolering zijn afgerond.

Dit betekent dat er overgegaan kan worden tot afkoppeling van hemel-en afvalwater op privaat domein. Binnenkort start de afkoppelingsdeskundige in opdracht van gemeente Wellen met keuringswerken om na te gaan of de afkoppeling op privaat domein correct is uitgevoerd.

Iedereen die dient af te koppelen zal een brief ontvangen van de afkoppelingsadviseur om een plaatsbezoek in te plannen waarbij de afkoppelingsdeskundige de uitgevoerde werken zal controleren en u zal helpen bij het invullen van het premie-aanvraagformulier.

Meer info en het premie-aanvraagformulier vind je hier.