WORLD CLEANUP DAY - 21 SEPTEMBER

19/08/2019
 

21 september 2019

World Cleanup Day - We maken onze planeet schoon!

Miljoenen vrijwilligers, 150 landen, één dag. We hebben jouw hulp nodig om ons deel te doen. Vorig jaar is er ongeveer 88 500 ton vuilnis bijeen geraapt. In België hebben ruim 30 000 mensen meegedaan via meer dan 300 acties. Op 21 september doen we dit opnieuw, dus laten we al die aantallen verbreken!

De Gemeente Wellen zal materiaal ter beschikking stellen aan de deelnemers, die het ingezamelde zwerfvuil kunnen afleveren op het containerpark.

Maak deel uit van ‘s werelds grootste burgeractie!

Schrijf je voor dinsdag 10 september in via omgeving@wellen.be of via het e-loket.
Bezorg ons:
- Naam en voornaam
- Adres
- Telefoonnummer
- e-mailadres(sen) van de deelnemer(s)
- De straten die je het liefst wil opruimen

Meer info:

www.worldcleanupdaybelgium.be/nl

Deze actie staat los van de jaarlijkse actie Straat.net.