CORONAVIRUS UPDATE 12 MAART

12/03/2020
 

Maatregelen tegen het coronavirus vanaf 12.03.2020.

De waarnemend gouverneur van provincie Limburg heeft met onmiddellijke ingang een politiebesluit uitgevaardigd (geldig tot en met 31 maart 2020) waarbij alle indoor activiteiten van meer dan 1.000 deelnemers worden verboden. Lees het besluit van de gouverneur hier.

 

Ook gemeente Wellen neemt maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus in de mate van het mogelijke binnen de gemeente in de dijken en/of te vertragen:

Volgende maatregelen zijn van kracht vanaf 12 maart 2020 tot en met 13 april 2020:

 • Lokaal Dienstencentrum Den Dries sluit de deuren. Alle activiteiten die plaats vinden in het dienstencentrum of mede georganiseerd worden door het dienstencentrum worden afgelast.

 • Alle activiteiten voor burgers ouder dan 65 jaar waarvan gemeente Wellen (mede)organisator is, worden afgelast.
Volgende activiteiten voor senioren zijn afgelast:
 • 12 maart en 9 april: seniorendansnamiddag in zaal De Meersche.
 • maandag: seniorenzumba
 • dinsdag: badminton+
 • woensdag seniorengym
 • donderdag: yoga

 

Volgende maatregelen zijn van kracht vanaf 12 maart tot en met 31 maart 2020:

 • Er geldt een verbod van alle indoor activiteiten met meer dan 1.000 deelnemers, zoals vastgelegd bij besluit van de gouverneur wnd van provincie Limburg dd. 11.03.2020.

 • Externe organisatoren van activiteiten voor burgers ouder dan 65 jaar, worden ten stelligste afgeraden de geplande activiteiten voor 65-plussers te laten plaatsvinden.

 • Externe organisatoren van andere activiteiten worden geadviseerd volgende richtlijnen af te toetsen aan de activiteiten die zij organiseren. Het zijn de organisatoren die - op basis van deze (en eventuele andere richtlijnen) zelf en autonoom beslissen of zij hun activiteiten laten doorgaan dan wel annuleren:
 1. Aantal personen dat samenkomt: hoe meer personen er aanwezig zijn, hoe meer kans op besmetting en op verdere verspreiding.

 2. Intensiteit tussen de mensen die samenkomen: is er veel interactie tussen de mensen of is dit een eerder ‘passieve’ bijeenkomst?

 3. Duur van het contact: zijn dezelfde personen gedurende lange tijd gezamenlijk aanwezig of zijn mensen eerder aanwezig voor korte duur en verspreid doorheen de tijd?

 4. Beslotenheid ruimte: hoe groot is de ruimte waar de activiteit wordt georganiseerd? Kunnen mensen voldoende afstand bewaren? Is er voldoende ventilatiemogelijkheid?

 5. Mengeling van leeftijden: richt de activiteit zich op één specifieke leeftijds-/doelgroep of is er een mix aanwezig? Zijn er deelnemers die afkomstig zijn van risicogroepen?

 6. Haalbaarheid van de maatregelen: kunnen maatregelen om besmetting en verdere verspreiding van het virus te voorkomen realistisch en effectief ingezet worden?

 7. Noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit: kan de activiteit op een later moment plaatsvinden?

 
 • Alle indooractiviteiten voor kinderen en jongeren waarvan gemeente Wellen (mede)organisator is, worden afgelast.

Volgende activiteiten voor kinderen en jongeren zijn afgelast:
 • zondagvoormiddag: Bewegingsschool voor kleuters
 • 15 maart 2020: creaworkshop Jeugdboekenweek
 • 18 maart 2020: vertelsessie Wat is kunst
 • 25 maart 2020: Creatieve workshop voor kinderen

 

Lees het besluit van de burgemeester mbt deze maatregelen hier.

 

Algemene tips

Met een aantal eenvoudige maatregelen kan de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen worden voorkomen:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Bedek je mond en neus bij het hoesten en niezen. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilbak
 • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (hoesten en niezen)
 • Vermijd handen schudden
 • Als je je ziek (koorts, hoesten,…) voelt blijf dan best thuis

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem…)
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.
 

Aanbevelingen voor scholen

Kinderen kunnen naar school blijven gaan (als ze niet ziek zijn). Met deze tips kunnen scholen de verspreiding van het virus beperken:

1. Stel schoolfeesten, opendeurdagen of oudercontacten voorlopig uit.
2. Uitstappen naar plaatsen waar veel kwetsbare personen zijn, zijn sterk afgeraden.

3. Schooluitstappen van één dag kunnen doorgaan, zeker in openlucht. Meerdaagse schoolreizen naar het buitenland zijn af te raden.

 

Aanbevelingen voor bedrijven

Bedrijven worden aangeraden om zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken:

1. Geef aan werknemers de mogelijkheid om te telewerken.
2. Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie.
3. Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit.
4. Hou afstand op de werkvloer.
5. Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breidt eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer).

6. Opleidingen in grote groepen zijn af te raden.

 

Aanbevelingen voor risicogroepen

Behoor je tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem,…)? Vermijd dan (grote) evenementen. Je loopt er meer risico om besmet te geraken.

 

Hoe blijf ik op de hoogte van de maatregelen ?

Je vindt alle informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) op de website van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Als er nieuwe maatregelen getroffen worden, zal je die ook terugvinden op de gemeentelijke website en facebookpagina.

www.info-coronavirus.be/nl of bel naar 0800 14 689

www.wellen.be

www.facebook.com/gemeente.wellen

 
In het belang van de gezondheid van onze inwoners, jong en oud, vragen we om deze richtlijnen te respecteren!