RAMPENFONDS

26/01/2017
 

Belangrijke wijziging: aanvragen van particuliere boseigenaars

Het Vlaams Rampenfonds heeft geruime tijd gecommuniceerd aan gemeente Wellen dat er geen schadevergoeding kan bekomen worden voor een bosaanplant van een particulier. Intussen is het Vlaams Rampenfonds op deze bewering teruggekomen.

We willen u op de hoogte brengen dat u nu, zowel als professionele als particuliere boseigenaar, een aanvraagdossier kan indienen voor schade aan uw bos.

Het Vlaams rampenfonds vraagt uw bosaanplanting aan te tonen mits een eigendomsattest, waarop het betreffende perceel geregistreerd staat als bos. Indien dit niet mogelijk is, raden we u aan andere bewijzen mee te sturen bij uw aanvraag, zoals een verleende kapmachtiging en/of foto’s van voor en na de ramp en/of oudere luchtfoto's en/of topografische kaarten en/of goedgekeurd bosbeheerplan.

Bericht aan bevolking

Deze bijkomende informatie zal volgende week ook nog verspreid worden via een traditioneel bericht aan de bevolking.

Alle informatie over het Rampenfonds vind je hier.