wellen en haar deelgemeenten

Berlingen

Berlingen heeft stevige argumenten om zich de oudste nederzetting van Wellen te noemen. In Berlingen werden namelijk verschillende prehistorische vondsten, een Romeinse villa en een tumulus gevonden.

Tijdens de Middeleeuwen behoorde Berlingen tot het graafschap Loon, dat na de Loonse successieoorlogen (1366) afhing van het prinsbisdom Luik. In 1466 was Berlingen het slagveld van een gewapend treffen tussen een Bourgondisch en Luiksgezind leger. De plaatsnaam ‘Moordkuil’ in Oetersloven herinnert nog aan deze slachtpartij.

 

Ulbeek

Ook in Ulbeek werden ooit restanten uit de prehistorie gevonden. In 1995 schonk Ulbekenaar Milly Henckaerts zijn waardevolle privé-verzameling van zowat 150 prehistorische vondsten aan het Gallo-Romeins museum in Tongeren.

In 1795 werd Ulbeek, gelegen aan de Spaasbeek, een zelfstandige gemeente. Ulbeek kreeg er toen ook het straatgehucht Beurs bij, dat voordien bij Hoepertingen hoorde. De dorpskom (1844) stond model voor de reconstructie van het Haspengouws dorp in het Openluchtmuseum van Bokrijk.

De trots van Ulbeek is de voormalige Sint-Rochuskerk, die nu dienstdoet als overdekte begraafplaats. In deze kerk bevinden zich de resten van een 11de eeuwse kwartkapel.

          kerk begraafplaats Ulbeek

 

Herten

Ook Herten is waarschijnlijk in de vroege Middeleeuwen door Frankische veeboeren gesticht. In de Middeleeuwen was Herten een Loonse heerlijkheid. Robert van Herten (1174) is de stamvader van het gelijknamige geslacht. Later kwam Herten in het bezit van de familie de Geloes. De adellijke familie Vanweddingen bewoonde het kasteel van Herten, tot het begin 20ste eeuw afgebroken werd.

Met een 80-tal inwoners was Herten jarenlang de kleinste gemeente van Wellen. Toch had deze gemeente een kerk, een brouwerij en een watermolen. Een gemeentehuis was er echter niet. Tijdens de laatste legislatuur (1970-1976) was wijlen Armand Neven burgemeester van deze mini-gemeente. Diezelfde Armand Neven is ook de bezieler van  de Wellense en Hertense industrie. Wat begon in de late jaren dertig, met een bescheiden houtzagerij voor fruitkisten, is ondertussen uitgegroeid tot een internationaal bedrijf: ANL Plastics producent van plasticverpakkingen voor voedingswaren, heeft fabrieken in Frankrijk, Polen en Herten.