STOOKADVIES VAN VMM

28/10/2016
 

De negatieve gevolgen van houtverbranding zijn een sterk onderschat probleem in Vlaanderen. Bij houtverbranding wordt er hier namelijk meer (primair) fijn stof geproduceerd dan bij wegverkeer. Daarnaast gaat houtverbranding ook gepaard met een belangrijke uitstoot van dioxines en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Deze stoffen zijn allemaal schadelijk voor onze gezondheid. De negatieve gevolgen van houtverbranding zijn het grootst op koude, windstille dagen, omdat het fijn stof dan blijft hangen en de concentraties in de lucht dus nog hoger worden.

Huishoudelijke verwarming is veruit de grootste bron van houtverbranding en dus van fijn stof in Vlaanderen. Daarom zal de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vanaf de winter van 2016 stookadvies geven bij slechte weersomstandigheden. Wanneer de fijnstofconcentraties twee opeenvolgende dagen een bepaalde norm overschrijden, zal de VMM oproepen om enkele dagen zo weinig mogelijk met hout te verwarmen. Dit geldt zeker voor de gezelligheidsstokers die hun kachel of open haard alleen als aanvullende verwarming gebruiken. Pelletkachels zijn minder verontreinigend, maar ook daar is het bij koud en windstil weer aangewezen om niet meer te stoken dan nodig is. Daarnaast blijft voor houtkachels en open haarden de regel gelden dat enkel onbehandeld en voldoende droog hout mag gebruikt worden.