6/11 BEPERKTE DIENSTVERLENING

05/11/2018

Dinsdag 6 november loket bevolking - burgerlijke stand uitzonderlijk gesloten wegens een opleiding van het personeel.

Aanvragen voor e-ID, rijbewijzen, reispassen, ... kunnen die dag niet behandeld worden.

Je kan wel terecht aan het onthaal voor alle afhaalverrichtingen zoals huisvuilzakken, PMD-zakken, GFT-stickers, ...

Alle andere diensten zijn wel open!