HAGELBUI VAN 10 JUNI 2019

14/06/2019
 

Hagelschade aan teelten?

We zijn ons bewust van de schade, die de hagel eventueel heeft veroorzaakt aan uw teelten op 10 juni 2019. Aangezien de verzekering hagelschade dekt, komt dit niet in aanmerking voor het rampenfonds.

Indien je een verslag van de schadecommissie wenst, bv. omdat je onder het forfaitair belastingregime valt en je op deze manier verminderde inkomsten wilt aantonen, mag je een aangifte voor schadevaststelling indienen.

Gelieve dan het aangifteformulier in te vullen en te bezorgen aan Dienst Omgeving, Dorpsstraat 25, 3830 Wellen of te mailen naar omgeving@wellen.be tegen ten laatste 28 juni 2019.

aangifteformulier vaststelling van schade aan teelten.pdf