Raad

De Raad staat in voor het algemeen bestuur van het OCMW van Wellen en is het belangrijkste orgaan in het OCMW.

De Raad neemt in principe alle beslissingen. De OCMW-wet laat echter toe dat de beslissingsbevoegdheid tot sommige materies worden toevertrouwd aan het Vast Bureau en aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

De leden van de Raad worden gekozen door de gemeenteraadsleden. Hun aantal staat in verhouding tot het bevolkingscijfer en bedraagt 9, 11, 13 of 15. De Raad mag voor maximum één derde uit gemeenteraadsleden bestaan. De voorzitter van het OCMW wordt verkozen uit de leden van de Raad.

De Raad vergadert minstens eenmaal per maand op de zetel van het OCMW. Deze vergaderingen zijn openbaar, met uitzondering van de behandeling van agendapunten betreffende persoonsgebonden materies.

Om geldig te kunnen beraadslagen en beslissing moet minstens de helft van de raadsleden aanwezig zijn. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, zonder rekening te houden met onthoudingen of blanco stemmen.

samenstelling OCMW-raad

voorzitter

Herman Pipeleers   (sp.a-ROB)

raadsleden

Els Robeyns   (sp.a-ROB)
Johan Cabergs   (sp.a-ROB)
Ilse Bosmans   (CD&V)
Kristien Treunen   (CD&V)
Eric Martens   (sp.a-ROB)
Benny Maes   (VAW)
Sandra Jans   (Open VLD)
Marc Weeghmans   (Open VLD)
Frank Cornitensis   (sp.a-ROB)
Luc Knuts   (sp.a-ROB)
Stijn Vandersmissen   (Open VLD)
Ellen Punie   (sp.a-ROB)
Stéphanie Billen   (Open VLD)
Els Billen   (sp.a-ROB)
Marina Scholts   (sp.a-ROB)
Gerry Briers   (N-VA)
Ronny Kenis   (CD&V)

Fabienne Vanmuysen   (VAW)