Vast Bureau

Het Vast Bureau van het OCMW van Wellen is belast met de afhandeling van de zaken van dagelijks bestuur. Het Vast Bureau telt - met inbegrip van de voorzitter - 3, 4 of 5 leden. Dit is afhankelijk van het aantal raadsleden. De leden van het Vast Bureau worden door en onder de leden van de Raad verkozen. Het Vast Bureau vergadert maandelijks achter gesloten deuren.

De voorzitter van de Raad is van rechtswege ook voorzitter van het Vast Bureau en neemt deel aan de stemming. De secretaris van het OCMW woont de vergaderingen van het Vast Bureau bij en stelt de notulen op.

Ook het hoofd van de sociale dienst kan deelnemen aan de vergaderingen wanneer er punten op de agenda staan die de sociale dienst aanbelangen.

Samenstelling Vast Bureau van het OCMW:

voorzitter

Els Robeyns   (sp.a-ROB)

schepenen

Johan Cabergs   (sp.a-ROB)
Ilse Bosmans   (CD&V)

Kristien Treunen   (CD&V)

toegevoegde schepen

Luc Knuts   (sp.a-ROB)