Voorzitter

 
Voorzitter

Luc Knuts

T.    012 44 01 64

M.   voorzitter@ocmwwellen.be

 

De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt bij geheime stemming verkozen door en onder de leden van de Raad.

Hij is ook voorzitter van het Vast Bureau en van de Bijzondere Comités. Hij leidt de activiteiten van het OCMW. Hij roept de vergaderingen bijeen, zit ze voor en is belast met de uitvoering van de beslissingen.

Hij vertegenwoordigt het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij ondertekent, samen met de secretaris, alle uitgaande stukken.

De voorzitter kan in dringende gevallen zelf tot hulpverlening beslissen, voor zover hij binnen de perken blijft die bepaald zijn door het huishoudelijk reglement en zijn beslissing op de eerstvolgende raad bekrachtigd wordt.

De voorzitter kan ook de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen bijwonen als het over OCMW-aangelegenheden gaat. Jaarlijks licht de voorzitter het OCMW-budget op de gemeenteraad toe.

Voor een onderhoud met de voorzitter dient steeds vooraf een afspraak te worden gemaakt.