Bijzonder Comite Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst heeft de bevoegdheid beslissingen te nemen die betrekking hebben op de sociale dienst.

Zo is het Bijzonder Comité bijvoorbeeld belast met de afhandeling van alle financiële steunaanvragen onder welke vorm ook : leefloon, gewone financiële steun, steun aan vreemdelingen, huurwaarborgen, voorschotten op sociale uitkeringen zoals kinderbijslag, ziekte-uitkeringen, werkloosheidsvergoedingen, voorschotten op pensioen, stookoliepremies, bedeling warme maaltijden, mantelzorgtoelagen, enz.

De maatschappelijk assistentes van de sociale dienst lichten de dossiers toe tijdens deze vergaderingen. Zij hebben echter geen stemrecht noch raadgevende stem.

De vergaderingen van het Bijzonder Comité vinden maandelijks plaats en zijn niet toegankelijk voor publiek. De voorzitter van de het OCMW is van rechtswege ook voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Hij neemt ook deel aan de stemming.

Samenstelling Bijzonder Comité Sociale Dienst:

voorzitter

Luc Knuts   (sp.a-ROB)

leden

Rigo Putzeys   (CD&V)
Gerda Missotten   (sp.a-ROB)
Mathy Vanbrabant   (sp.a-ROB)
Nicky Plaisier   (sp.a-ROB)
Noëlla Coenen   (Open VLD)

Patrick Hayen   (VAW)