Hoe word je lid van de bibliotheek?

< terug

Lidmaatschap aanvragen

Je kan je lidmaatschap aanvragen aan de balie in de bibliotheek tijdens de openingsuren.

 • Door voorlegging van de identiteitskaart aan de infobalie van de bibliotheek.
 • Minderjarigen worden ingeschreven onder de verantwoordelijkheid van een ouder.
 • De elektronische identiteitskaart (eID-kaart) kan gebruikt worden als bibliotheekkaart.
 • Het lidmaatschap is 1 jaar geldig .
 • Het lidmaatschap is persoonlijk: iedere lener is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar kaart.

Wat kost dit?

 • vanaf 18 jaar: 5 euro per jaar
 • tot 18 jaar: gratis

Als lid kan je

 • documenten ontlenen in de bibliotheek van Wellen (maximum 20 per lidkaart)
 • internet raadplegen
 • documenten ontlenen in andere Limburgse bibliotheken die aangesloten zijn op het provinciaal bibliotheeknetwerk (maximum aantal documenten ontlenen varieert per bibliotheek)

Niet alle documenten worden uitgeleend. Naslagwerken, woordenboeken, de recentste tijdschriftnummers kunnen enkel in de bibliotheek geraadpleegd worden.

Uitleentermijn en boetes

De uitleentermijn bedraagt 4 weken.
Wanneer de uitleentermijn overschreden wordt, wordt er een boete aangerekend:
 • Vanaf de dag na het verstrijken van de leentermijn per materiaal per (uitleen)dag: 0,10 euro
 • Portkosten 1ste herinnering: gratis
 • Portkosten 2de herinnering: gratis
 • Portkosten herinneringsnota: 1,00 euro
 • Administratieve kost herinneringsnota: 5,00 euro
 • Portkosten registratienota openstaande bedragen: 1,00 euro
 • Portkosten vergoedingsverzoek voor openstaande uitleningen en/of bedragen: volgens geldende tarief aangetekende zending

Documenten verlengen

De uitleentermijn voor een document bedraagt vier weken. Deze uitleentermijn kan 1 maal verlengd worden, op voorwaarde dat betreffend document niet gereserveerd werd door een andere lener.

Je kan de verlenging aanvragen:
 • aan de infobalie in de bib
 • telefonisch (012 74 71 79) tijdens de openingsuren van de bibliotheek
 • online via deze link

Documenten reserveren

 • aan de infobalie in de bibliotheek
 • op de publieksPC’s in de bibliotheek
 • telefonisch (012 74 71 79) tijdens de openingsuren van de bibliotheek
 • online via deze link

Wanneer het gereserveerde document beschikbaar is, word je per brief of e-mail op de hoogte gebracht. Het document wordt gedurende één week voorbehouden. Een reservering kost 1,00 euro per document. Enkel een uitgeleend document kan gereserveerd worden: wanneer het boek aanwezig is in de bibliotheek, wordt verondersteld dat je langskomt om het te ontlenen.

IBL (interbibliothecair leenverkeer)

Documenten die niet tot onze collectie behoren, kunnen we via IBL voor jou aanvragen in een andere bibliotheek. De hieraan verbonden kosten zijn 3 euro per document.

Internet in de bibliotheek

Je kan gratis gebruik maken van het internet via de publieksPC’s. Enkel voor het afdrukken van prints wordt een vergoeding gevraagd. Meer informatie over deze vergoeding en het volledige gebruikersreglement vind je onder tarieven & gebruikersreglement.