bekendmakingen schepencollege

In het kader van decreet lokaal bestuur worden volgende documenten gepubliceerd:

besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen

 

Je vindt hier de bekendmakingen van de reglementen en verordeningen van het schepencollege.

(SC 05.03.2018 - bekendgemaakt op website op 07.03.2018