bestuur

Het gemeentebestuur is grondwettelijk bevoegd voor alle aangelegenheden van gemeentelijk belang. De gemeente Wellen wil in een open sfeer besturen en de Wellenaar zoveel mogelijk betrekken bij het beleid.