wonen en bouwen

Het Vlaams Woninghuurdecreet

VOOR WONINGHUUROVEREENKOMSTEN AFGESLOTEN VANAF 1 JANUARI 2019

Voor woninghuurcontracten, afgesloten voor 1 januari 2019, blijft de federale Woninghuurwet van toepassing. Dit houdt in dat er voor deze huurcontracten niets verandert.

Voor woninghuurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019, geldt het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet. Deze wetgeving regelt o.a. de staat van het gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie en de eventuele herziening van de huurprijs. Het Vlaamse Woninghuurdecreet bevat ook belangrijke vernieuwingen op het vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten. Daarnaast bepaalt het decreet wie welke kosten en lasten moet betalen en geeft een lijst van herstellingen waarvoor de huurder verantwoordelijk is.

WAARBORG

Eén van de belangrijke nieuwe regels is dat verhuurders bij nieuwe huurcontracten een waarborg van 3 maanden mogen vragen. Bij oude contracten was dit nog 2 maanden huur. Huurders die moeilijkheden hebben met het betalen van een waarborg van drie maanden huur, kunnen bij het Vlaams Woningfonds een renteloze huurwaarborglening aanvragen.

OPZEG

Een andere nieuwigheid is dat huurders een huurovereenkomst van korte duur (drie jaar of minder) vroegtijdig kunnen opzeggen met een opzeggingstermijn van drie maanden, mits het betalen van een opzeggingsvergoeding. De verhuurder daarentegen kan de huurovereenkomst van korte duur niet vroegtijdig beëindigen.

Meer info:

Brochure Vlaams Woninghuurdecreet Hoofdverblijfplaatsen.pdf