zondag 28 april 2019

Start nieuwe lessenreeks Bewegingsschool

10u-11u 
Sporthal De Bloken

Rommelmarkt Vrolingen

8u - 17u
aanmelden bij café XA4

The Dancing Friends spaghettifeest

De Meersche