zaterdag 26 oktober 2019

 

ZVK United eetdag

De Meersche

natuurvereniging 't Bokje cursus vogels herkennen

praktijk: we maken een uitstap waar de theorieles wordt omgezet in de praktijk.

8u
vertrek aan Ontmoetingscentrum

10 euro (voor 2 dagen)

Inschrijven: voor 20 oktober via de bestuursleden of door storting op rekeningnummer BE95 0017 7199 2158 met vermelding van je naam en het aantal personen dat komt.