vrijdag 25 oktober 2019

 

natuurvereniging 't Bokje: cursus vogels herkennen

Theorieles: alle info over vogels kijken en vooral over hoe je al die soorten nu kan herkennen.

20u
Ontmoetingscentrum

10 euro (voor 2 dagen)

Inschrijven: voor 20 oktober via de bestuursleden of door storting op rekeningnummer BE95 0017 7199 2158 met vermelding van je naam en het aantal personen dat komt.