Veilig verwarmen

 

Onderhoudsverplichting voor je centrale verwarming.

Verwarm jij je huis met een centraal verwarmingstoestel?

Pas dan deze drie gouden regels toe:

1. Veilig opstarten: keuring voor eerste gebruik.

Laat je nieuwe of gewijzigde verwarmingstoestel vóór het eerste gebruik keuren door een erkende technicus. Hij gaat na of het voldoet aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen en of het goed geplaatst is. Nadien krijg je een keuringsrapport, dat je bij het toestel bewaart.

2. Veilig verwarmen: periodiek onderhoud.

Laat je stookolieketel jaarlijks en je gasketel tweejaarlijks onderhouden door een erkende technicus. Hij controleert of er risico is op CO-vergiftiging en reinigt en stelt de ketel af zodat deze zuinig werkt. In ruil hiervoor ontvang je een reinigings- en verbrandingsattest, waarvan je de twee laatste bij je ketel bewaart.

3. Zuinig verwarmen: verwarmingsaudit.

Als je je huis verwarmt met een verwarmingstoestel dat ouder is dan vijf jaar en met een vermogen vanaf 20 tot en met 100 kW (de meeste gewone centrale verwarmingstoestellen), dan moet je elke vijf jaar een verwarmingsaudit laten uitvoeren. De erkende technicus berekent het rendement van de hele verwarmingsinstallatie en stelt energiebesparende maatregelen voor. De resultaten worden opgenomen in een verwarmingsauditrapport, dat je bij je toestel bewaart. Voor meer informatie over de verwarmingsaudit op een ketel groter dan 100 kW: surf naar www.veiligverwarmen.be.

 

Ontdek snel wat je moet doen om in orde te zijn met de wetgeving met de verwarmingswegwijzer.

Meer informatie vind je op www.veiligverwarmen.be van Vlaanderen departement leefmilieu, natuur en energie.