Vacatures

JOBSTUDENTEN MONITOREN SPEELPLEINWERKING

Voor onze speelpleinwerking in de zomervakantie (22-26 juli, 29 juli-2 augustus, 26-30 augustus) zoeken we monitoren om kinderen en jongeren van 5 tot en met 15 jaar een keitoffe tijd te bezorgen.

Ben je 16 jaar of ouder, creatief aangelegd en gemotiveerd om mee te werken? Bezorg ons dan je gegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum) via de jeugddienst, gericht aan Heidi Wijnants (Kortestraat 12 in Wellen) of mail naar jeugd@wellen.be en dit voor 20 april 2019.

 

JOBSTUDENTEN VOOR OPENLUCHTZWEMBAD MAUPERTUUS

Het gemeentebestuur is op zoek naar redders en toezichters voor openluchtzwembad Maupertuus voor de maanden juli en augustus.

Als redder dien je in het bezit te zijn van het hoger reddersdiploma van Sport Vlaanderen.

Interesse? Download het CV-formulier en breng dit ingevuld binnen voor 30 april 2019 op de personeelsdienst (Dorpsstraat 25 in Wellen) of mail naar fabienne.proesmans@wellen.be.

 

OPROEP KANDIDATEN VOOR CONCESSIE BETREFFENDE DE CAFETARIA IN SPORTHAL “DE BLOKEN” EN DE CAFETARIA OP HET DOMEIN “MAUPERTUUS” TE WELLEN

De gemeente Wellen zoekt kandidaten voor het uitbaten van de cafetaria in sporthal “De Bloken” en op het domein “Maupertuus”. Deze uitbating geschiedt op onder de vorm van een concessie voor een termijn van 9 jaar, met als startdatum 1 mei 2019. De concessie is ondeelbaar en omvat steeds de uitbating van beide cafetaria.

De uitbating kan gebeuren door één of meerdere natuurlijke personen, als ook door een rechtspersoon. De gunningsvoorwaarden en minimale contractvoorwaarden zijn opgenomen in het bestek.

De inschrijving moet gebeuren per aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 25, 3830 Wellen of d.m.v. afgifte tegen ontvangstbewijs op de dienst omgeving. Inschrijven gebeurt onder dubbel gesloten omslag waarbij de binnenste omslag duidelijk vermeldt: ‘Inschrijving concessie cafetaria De Bloken en Maupertuus’. De inschrijving en de verplichte bijlagen dienen het bestuur te bereiken ten laatste op donderdag 14 maart 2019 om 12u00.

U kan het bestek, de contractvoorwaarden en het inschrijvingsformulier onderaan de pagina downloaden.

Voor bijkomende info m.b.t. deze opdracht kan u steeds terecht bij:

Gemeente Wellen
t.a.v. dienst grondbeleid, Dorpsstraat 25, 3830 Wellen

omgeving@wellen.be

012 67 06 49