Technische dienst

medewerkers

Guy Polling
diensthoofd van technische dienst - controleur der werken

T.   012 67 07 15
G.  0495 87 19 15
M.  guy.polling@wellen.be

Patrick Haling
ploegbaas van technische dienst

T.   012 67 22 04
M.  technischedienst@wellen.be

 

takenpakket

verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van onderhoudswerken:

  • onderhoud van het gemeenschappelijk patrimonium (gemeentelijke gebouwen, wegen, gazons en beplantingen van gemeentelijke pleinen, gemeentelijk wagenpark)
  • sneeuw- en ijzelbestrijding
  • aanleg, onderhoud en begravingen op de kerkhoven
  • kleine openbare werken (vb. aansluiting van woningen op de openbare riolering)
  • beheren van de gemeentelijke signalisatie langs de wegen
  • logistieke steun bij activiteiten van de gemeente of Wellense verenigingen

verantwoordelijk voor de opvolging en de controle van investeringswerken uitgevoerd door derden:

  • wegenis
  • riolering
  • gebouwen
  • nutsleidingen

verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van het containerpark.