statuten intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Om te voldoen aan de bepalingen in het decreet van het lokaal bestuur moeten de besturen de oprichtingsakten en de statuten van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar het bestuur aan deelneemt publiceren op de gemeentelijke website.

Hieronder vind je de oprichtingsakten en de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar Wellen aan participeert.

Fluvius

 

Inter-energa

 

Inter-media

 

Limburg.net

 

projectvereniging wijk-werken Haspengouw