Politie

politiezone kanton Borgloon

Gemeente Wellen maakt samen met Borgloon, Alken, Kortessem en Heers deel uit van politiezone kanton Borgloon en beschikt over een eigen wijkkantoor.

 

GAS reglement

Vanaf januari 2015 is het nieuwe GAS reglement van kracht.

 

Ruzie met je buur los je op dankzij burenbemiddeling.

Burenruzies gaan om de meest uiteenlopende dingen. Vind je dat de huisdieren van je buren te veel lawaai maken? Blijven jullie het oneens over de tuinomheining? Verstoren overhangende takken je zicht op straat? Of heb je last van roddels en scheldpartijen?

Een goed gesprek doet veel, maar soms lukt het niet om de problemen met je buur zelf uit te praten. Burenbemiddeling is er om de communicatie met je buur te herstellen, de overlast bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Op die manier wil burenbemiddeling voorkomen dat burenconflicten escaleren en bij de politie of het gerecht eindigen. Burenbemiddeling is dus geen politionele tussenkomst en kan je niet inroepen bij strafrechtelijke feiten die in de rechtbank thuishoren.

Politiezone kanton Borgloon heeft speciaal voor burenbemiddeling een aantal vrijwilligers opgeleid. De bemiddeling is een gratis dienstverlening. Wie burenbemiddeling wil inroepen, neemt contact op met de dienst burenbemiddeling van Politiezone Borgloon.

contact:

dienst burenbemiddeling van Politiezone Borgloon